Dzienniki resortowe

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2020 roku.

Dz.Urz.MSpor.2019.11 | decyzja z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponenta środków budżetu państwa w części 25 - Kultura fizyczna.

Dz.Urz.MSpor.2019.10 | decyzja z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu.

Dz.Urz.MSpor.2019.6 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MS.2020.61 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.59 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.59 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.58 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.57 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2020.56 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2020.55 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2020.55 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej.

Dz.Urz.MZ.2020.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Białymstoku.

Dz.Urz.MON.2020.18 | decyzja z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Delegaturze Departamentu Kontroli w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2020.17 | decyzja z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona i przyjęcie wyróżniającej nazwy przez 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Dz.Urz.MON.2020.16 | decyzja z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona 45. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu.

Dz.Urz.MON.2020.15 | decyzja z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.5 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.53 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bandżulu (Republika Gambii).

Dz.Urz.MSZ.2020.13 | decyzja z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej karty audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MEN.2020.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.52 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.52 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.51 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2020.50 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2020.50 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.48 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.48 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.47 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.47 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.46 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2020.13 | decyzja z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2020.6 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2020.6 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MF.2020.12 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.44 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.44 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.43 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.43 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.42 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.40 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2020.39 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny