Departmental acts

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.6.45 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.6.44 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 061/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.35 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 063/04.

Dz.Urz.ULC.2007.6.34 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 101/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.37 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 341/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.36 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.2.49 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.53 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2006/2007 według stanu na dzień 31 marca 2007 r.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.40 | komunikat z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.48 | decyzja z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.49 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.49 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.49 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.50 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.51 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.52 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2007.6.39 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz-Szwederowo.

Dz.Urz.ULC.2007.4.13 | ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika.

Dz.Urz.ULC.2007.4.14 | ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2007 r.

Dz.Urz.MT.2007.6.17 | decyzja z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.56 | decyzja z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bagdadzie.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.57 | decyzja z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad i trybu postępowania z aktami kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.2.32 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2007.10.38 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.10.37 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Czystych Technologii Węglowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.35 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Czystych Technologii Węglowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.35 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.MON.2007.13.148 | decyzja z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.6.43 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2007.7.31 | uchwała z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bochni.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.44 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MT.2007.6.16 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla dowódców operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2007.12.98 | decyzja z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2007.11.94 | obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie rekrutacji kandydatów do uczelni wojskowych w 2007 r.

Dz.Urz.MON.2007.12.145 | decyzja z dnia 11 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2007.12.97 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Organizowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.6.66 | regulamin z dnia 8 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Formy i metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2007.12.95 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Formy i metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2007.12.95 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Formy i metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2013.38 t.j. | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Formy i metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2007.12.95 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.46 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.47 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2007.4.12 | decyzja z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ekspertyzy kryminalistyczne oraz tryb nadawania i weryfikacji uprawnień do ich wykonywania w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.6.63 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ekspertyzy kryminalistyczne oraz tryb nadawania i weryfikacji uprawnień do ich wykonywania w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.6.63 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie Dowództwu Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.12.138 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie Dowództwu Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.12.138 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.12.139 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.16.20 | informacja z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc