Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 082/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.37 | komunikat z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 087/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.39 | komunikat z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 176/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.38 | komunikat z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.11.58 | zarządzenie z dnia 24 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.11.66 | komunikat z dnia 23 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw zakupu serwerów dla sytemu GMO.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla statków powietrznych o MTOM poniżej 5 700 kg".

Dz.Urz.ULC.2007.6.22 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.91 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.209 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.128 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.127 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.125 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pittsburghu (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2007.4.110 | decyzja z dnia 22 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vaduz (Księstwo Liechtenstein).

Dz.Urz.MSZ.2007.4.109 | decyzja z dnia 22 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zniesienie klauzuli tajności informacji zawartych w dokumencie urzędowym.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.108 | decyzja z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.107 | decyzja z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.31.42 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie katolickiego duszpasterstwa w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.20.154 | porozumienie z dnia 19 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków do Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.76 | decyzja z dnia 19 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód.

Dz.Urz.MGM.2007.3.10 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielenie czasu wolnego za pełnienie dyżurów w ramach Zespołu do spraw wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.117 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.70 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.106 | decyzja z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.208 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2007.19.144 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2007.19.144 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2007.19.144 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.32 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

System zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.96 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

System zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.96 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

System zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.96 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.26 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.19.146 | wytyczne z dnia 18 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.126 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.105 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.27 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.131 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2007.7.34 | komunikat z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.68 | zarządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie klauzuli tajności informacji zawartych w dokumencie urzędowym.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.104 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.219 | upoważnienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.220 | upoważnienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny