Departmental acts

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.67 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.66 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez "Centrum Zana" Sp. z o.o. w Lublinie.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.1 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.19.141 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.68 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.65 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2007.16.64 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków do Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.75 | decyzja z dnia 12 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Koordynatora Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.124 | zarządzenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.16.83 | zarządzenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie systemu SPECTRUM XXI wspomagającego zarządzanie widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.20.205 | decyzja z dnia 12 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Programu oceny jednostek resortu obrony narodowej w kontroli gospodarczo-finansowej".

Dz.Urz.MON.2007.20.206 | decyzja z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2010.13.81 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2007.17.66 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2007.17.66 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb rejestracji pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.58 | decyzja z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.62 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe wymogi dla umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.115 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Podstawowe wymogi dla umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.115 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Podstawowe wymogi dla umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.115 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Podstawowe wymogi dla umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.115 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Gospodarki Rybnej.

Dz.Urz.MGM.2007.3.9 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie analizy kryminalnej.

Dz.Urz.KGP.2007.19.139 | decyzja z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie analizy kryminalnej.

Dz.Urz.KGP.2007.19.139 | decyzja z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie analizy kryminalnej.

Dz.Urz.KGP.2007.19.140 | decyzja z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2007 r.

Dz.Urz.UOKiK.2007.3.32 | wykaz z dnia 10 października 2007 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2007 r.

Dz.Urz.UOKiK.2007.3.38 | wykaz z dnia 10 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radzyniu Podlaskim.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.121 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siedlcach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.122 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.123 | zarządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.218 | upoważnienie z dnia 9 października 2007 r. | Akt indywidualny

Program kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany.

Dz.Urz.KGP.2007.19.138 | decyzja z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany.

Dz.Urz.KGP.2007.19.138 | decyzja z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.118 | zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.118 | zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie zespołu kryzysowego do spraw zagrożeń terrorystycznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.114 | zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Skierniewicach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.120 | zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Klasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łowiczu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.119 | zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.11.67 | komunikat z dnia 8 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie szczegółowego identyfikatora Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.115 | zarządzenie z dnia 8 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.16.60 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2007.16.59 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.125 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Likwidacyjnej środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.16.61 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Likwidacyjnej środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.16.61 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.16.55 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania kontroli oraz inspekcji przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.15.54 | zarządzenie z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.16.56 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.16.56 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.16.58 | decyzja z dnia 5 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 2 Korpusowi Zmechanizowanemu w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2007.19.200 | decyzja z dnia 4 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.67 | zarządzenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie kierunków kształcenia, na które odbędzie się rekrutacja kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2007.20.201 | decyzja z dnia 4 października 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie kierunków kształcenia, na które odbędzie się rekrutacja kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2007.20.201 | decyzja z dnia 4 października 2007 r. | Akt utracił moc

Tryb akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego pomieszczeń specjalnych.

Dz.Urz.MON.2007.20.202 | decyzja z dnia 4 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.20.203 | decyzja z dnia 4 października 2007 r. | Akt obowiązujący