Departmental acts

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.49 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.NBP.2009.14.16 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.51 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.51 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.51 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.7.49 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji w 2009 r.

Dz.Urz.MZ.2009.6.36 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.50 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw analizy przepisów prawa.

Dz.Urz.MKiDN.2009.3.36 | decyzja z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Specjalistycznego do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.51 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2008/2009 według stanu na dzień 31 marca 2009 r.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.57 | komunikat z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.Urz.MRiRW.2009.18.62 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.46 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 286/09.

Dz.Urz.ULC.2009.7.142 | komunikat z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana lub uchylenie niektórych decyzji Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.54 | decyzja z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2009.4.14 | komunikat z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2009.4.15 | komunikat z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.14.155 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.KNF.2010.1.6 | uchwała z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2009.17.61 | informacja z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2009.14.152 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc