Departmental acts

Regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Umea (Królestwo Szwecji).

Dz.Urz.MSZ.2009.4.60 | decyzja z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.9.55 | postanowienie z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie zmiany 5 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 3.

Dz.Urz.ULC.2009.7.137 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2009.20.64 | ogłoszenie z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2009.6.26 | decyzja z dnia 24 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2009.10.54 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 474/08.

Dz.Urz.ULC.2009.7.146 | komunikat z dnia 23 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.27.84 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.53 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Dżibuti (Republika Dżibuti).

Dz.Urz.MSZ.2009.4.58 | decyzja z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.9.54 | postanowienie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 101/05.

Dz.Urz.ULC.2009.7.144 | komunikat z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 640/08.

Dz.Urz.ULC.2009.7.145 | komunikat z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Metody i formy wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowe zasady oraz normy wyżywienia.

Dz.Urz.KGP.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 21 lipca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Społecznego Zespołu Doradców przy Pełnomocniku Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dz.Urz.MG.2009.2.26 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania nadzoru sanitarnego i kontroli sanitarnych.

Dz.Urz.CBA.2010.1.37 | porozumienie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykaz uczelni i związków uczelni.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.59 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Katalog wydatków z funduszu leśnego.

B.I.LP.2009.8/9.63 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Katalog wydatków z funduszu leśnego.

B.I.LP.2009.8/9.63 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.

Dz.Urz.MEN.2009.1.10 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.9.53 | postanowienie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Pilotażowe wdrożenie aplikacji "System obiegu dokumentów i spraw", zwanego SODiS.

B.I.LP.2009.8/9.60 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2009.14.169 | decyzja z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zasady stosowania środków ochrony roślin przez jednostki Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.8/9.61 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 225/09.

Dz.Urz.ULC.2009.7.143 | komunikat z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.52 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2009.9.52 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.7.52 | komunikat z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.7.51 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.7.50 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2009.3.15 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2009.3.17 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zmiana środków budżetowych Zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.56 | decyzja z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Visby (Królestwo Szwecji).

Dz.Urz.MSZ.2009.4.57 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Przejęcie sztandaru oraz ustanowienie dorocznego Święta 14. batalionu remontu lotnisk.

Dz.Urz.MON.2009.14.161 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Przejęcie sztandaru oraz ustanowienie dorocznego Święta 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2009.14.162 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 14. eskadry lotnictwa transportowego.

Dz.Urz.MON.2009.14.164 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.

Dz.Urz.MON.2009.14.166 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Centralnego Poligonu Lotniczego.

Dz.Urz.MON.2009.14.167 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2009.14.165 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2009.14.159 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2009.14.163 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.14.168 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie składu Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.65 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2009.14.160 | decyzja z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2009.7.48 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Dz.Urz.GUS.2009.7.47 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.14.170 | pełnomocnictwo z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.48 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc