Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.67 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.95 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.12.44 | decyzja z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.12.44 | decyzja z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Technologii Audiowizualnych.

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.75 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Zebra".

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.73 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.5.28 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.68 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.69 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.71 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.71 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.70 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2011.8.70 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2013.53 t.j. | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2011.23.336 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2011.23.336 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2011.23.336 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego święta batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.23.351 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 8. Kołobrzeskiego batalionu saperów Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2011.23.357 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2011.23.356 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku.

Dz.Urz.MON.2011.23.354 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MON.2011.23.360 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2011.23.359 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2011.23.353 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 31. batalionu radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2011.23.358 | decyzja z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2011.17.18 | uchwała z dnia 8 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bratysławie.

Dz.Urz.MG.2011.3.36 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance.

Dz.Urz.MG.2011.3.41 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Dz.Urz.MG.2011.3.40 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MG.2011.3.39 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu.

Dz.Urz.MG.2011.3.38 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.

Dz.Urz.MG.2011.3.37 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych i rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.92 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.93 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2011.47.81 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2011.47.81 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2018.2 t.j. | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.17 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Tytuły konsularne oraz zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.64 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Tytuły konsularne oraz zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.64 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2011.23.343 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.23.337 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

Dz.Urz.MON.2011.23.342 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2011.23.341 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2011.23.344 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Dz.Urz.MON.2011.23.338 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2011.23.340 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Ośrodka Radioelektronicznego.

Dz.Urz.MON.2011.23.339 | decyzja z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.6.14 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.6.14 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2011.46.79 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2011 r. | Akt utracił moc