Wykaz jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 42/PUM z dnia 14 maja 2012 r., Nr 43/PUM z dnia 14 maja 2012 r., Nr 44/PUM z dnia 14 maja 2012 r., w sprawie udzielenia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa jednostkom badawczym i jednostkom certyfikującym (nie ogł.), ogłaszam:
1)
wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2)
zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Pojazdów Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik Nr 2;
3)
zakres akredytacji OiB Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik Nr 3;
4)
wykaz jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 4;
5)
zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikującej Wyroby Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik Nr 5.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki badawczejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Laboratorium Badań Pojazdów Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i SamochodowejOkreśla załącznik Nr 2
2.Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i SamochodowejOkreśla załącznik Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 3/MON/2012

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ POJAZDÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadanie charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6Wszystkie wyroby grupy 6 poza:

przyczepami i naczepami,

przyczepami i naczepami zmodyfikowanymi do celów wojskowych,

podwoziami przyczep i naczep zmodyfikowanych do celów wojskowych, motocyklami

Hałas wewnętrzny pojazduPN-S-04052:1990

PB-003 "Pomiary hałasu wewnętrznego pojazdów", LBP, Edycja 3,

z dn. 18.04.2002 r.

Drgania na stanowiskach pracy w pojazdachPN-S-04100:1991 p.2.1. ÷2.4, p.3,

p.4.2.1, p.4.2.2, p.4.3.1÷4.3.3

PB-005 "Pomiary drgań na stanowiskach pracy w pojazdach", LBP, Edycja 3,

z dn. 12.04.2002 r.

Skuteczność działania układów hamulcowychRegulamin nr 13 EKG ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, Dziennik Urzędowy UE 257

z dn. 30.09.2010 r.

PN-S-02007:1989

PB-010 "Pomiar skuteczności działania układów hamulcowych pojazdów kołowych", LBP, Edycja 3,

z dn. 14.09.2002 r.

Prędkość i intensywność rozpędzaniaPN-S-02007:1989

PN-S-77500:1992 p.3.2.4, p.3.5, p.3.6, p.3.7.5, p.3.7.6

PB-015 "Pomiar prędkości i intensywności rozpędzania pojazdów kołowych", LBP, Edycja 3,

z dn. 14.09.2002 r.

Sprawdzanie cech ergonomicznych pojazdówPB-009 "Sprawdzanie cech ergonomicznych pojazdów" LBP,

Edycja 1, z dn. 17.10.2001 r.

Zużycie paliwaPN-S-04000:1993

PN-S-04003:1984

PB-026 "Pomiar zużycia paliwa" LBP,

Edycja 1, z dn. 06.02.2004 r.

Wszystkie wyroby grupy 6 poza: podwoziami przyczep i naczep zmodyfikowanych do celów wojskowych, motocyklamiSkuteczność działania układów klimatyzacji i ogrzewania pojazdówPB-042 "Badanie warunków termicznych na stanowiskach pracy załogi pojazdów", LBP, Edycja 1, z dn. 14.03.2007 r.
Wszystkie wyroby grupy 6 poza:

przyczepami i naczepami, przyczepami i naczepami zmodyfikowanymi do celów wojskowych, podwoziami przyczep i naczep zmodyfikowanych do celów wojskowych

Hałas zewnętrzny pojazduPN-S-04051:1992

PB-004 "Pomiary hałasu zewnętrznego", LBP, Edycja 3, z dn. 12.04.2002 r.

Niewykrywalność akustycznaPB-007 "Ocena niewykrywalności akustycznej pojazdów i sprzętu wojskowego", LBP, Edycja 2,

z dn. 11.07.2002 r.

Rozruch silnika pojazdu w niskich temperaturachPB-057 "Badanie zdolności rozruchu silnika pojazdu w niskich temperaturach", LBP, Edycja 1, z dn. 09.05.2007 r.
Wszystkie wyroby kołowe z grupy 6 poza motocyklamiMasa pojazdu oraz jej rozkład w obiekcie

Masy przypadające na osie, koła i strony

Statyczna stateczność poprzeczna Położenie środka masy - metoda wagowa i zawieszeniowa

PN-S-02007:1989

PN-S-02014:1994

PN-ISO 612:2006

PB-011 "Pomiar masy pojazdów kołowych oraz jej rozkładu na koła, osie i strony", LBP, Edycja 3,

z dn. 18.09.2002 r.

PB-012 "Pomiar położenia środka masy pojazdów kołowych", LBP, Edycja 4,

z dn. 24.11.2004 r.

Wymiary liniowe pojazdu

Gabaryty pojazdu Geometria podwozia Parametry liniowe sprzęgu pojazdu Skrajnie kolejowe

PN-S-02007:1989

PN-S-02014:1994

PN-ISO 612:2006

PB-013 "Pomiar wymiarów liniowych pojazdów kołowych", LBP, Edycja 3,

z dn. 29.08.2002 r.

PB-024 "Pomiar parametrów geometrycznych pojazdu (zespołu pojazdów) związanych z urządzeniem sprzęgającym", LBP, Edycja 1,

z dn. 12.09. 2002 r.

Wymiary kątowe pojazduPN-S-02007:1989

PN-S-02014:1994

PN-ISO 612:2006

PB-014 "Pomiar wymiarów kątowych pojazdów kołowych", LBP, Edycja 3,

z dn. 07.09.2002 r.

Badania nieuszkadzalności pojazdówPN-EN 60812:2009

PB-020 "Badania przebiegowe samochodów i przyczep", LBP, Edycja 1,

z dn. 20.02.2002 r.

PB-023 "Ocena nieuszkadzalności pojazdów", LBP, Edycja 1,

z dn. 18.09.2002 r.

Wszystkie wyroby grupy 6 poza motocyklamiZdolność do pokonywania przeszkód wodnych metodą brodzeniaPN-V-80004:2000

PB-017 "Badania zdolności samochodów do pokonywania przeszkód wodnych metodą brodzenia", LBP, Edycja 2,

z dn. 09.10.2002 r.

Badania zdolności pojazdów do pokonywania przeszkód terenowychPN-V-80004:2000

PB-019 "Badania zdolności samochodów do pokonywania przeszkód terenowych", LBP, Edycja 1, z dn. 05.12.2001 r.

Przyczepy i naczepy, przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych, podwozia przyczep i naczep zmodyfikowane do celów wojskowychSkuteczność działania pneumatycznych układów hamulcowych przyczepRegulamin nr 13 EKG ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, Dziennik Urzędowy UE L 257

z dn. 30.09.2010 r. z późn. zm.

PB-027 "Pomiar skuteczności działania pneumatycznych układów hamulcowych przyczep", LBP, Edycja 1,

z dn. 10.05.2004 r.

Wszystkie gąsienicowe wyroby z grupy 6Masa pojazdu gąsienicowegoPN-M-47007-03:1982

PB-030 "Badanie masy pojazdów gąsienicowych", LBP, Edycja 4,

z dn. 09.05.2002 r.

Obciążenia kół nośnych pojazdu gąsienicowegoPB-031 "Badanie obciążeń kół nośnych pojazdów gąsienicowych", LBP,

Edycja 4, z dn. 09.05.2002 r.

Współrzędne środka masy pojazdu gąsienicowegoPB-032 "Badanie położenia środka masy pojazdów gąsienicowych", LBP,

Edycja 4, z dn. 09.05.2002 r.

Nacisk jednostkowyPB-033 "Badanie nacisku jednostkowego pojazdów gąsienicowych", LBP,

Edycja 4, z dn. 09.05.2002 r.

Gabaryty pojazdu gąsienicowegoPN-M-47007-03:1982

PB-034 "Badanie gabarytów pojazdów gąsienicowych", LBP, Edycja 4,

z dn. 09.05.2002 r.

Średnie zużycie paliwa na drodze gruntowejPB-035 "Badanie średniego zużycia paliwa pojazdów gąsienicowych po drodze gruntowej", LBP, Edycja 4,

z dn. 09.05.2002 r.

Średnie zużycie oleju na drodze gruntowejPB-036 "Badanie średniego zużycia oleju pojazdów gąsienicowych po drodze gruntowej", LBP, Edycja 4,

z dn. 09.05.2002 r.

Czas rozpędzania pojazdu gąsienicowegoPB-039 "Pomiary czasu rozpędzania pojazdów gąsienicowych", LBP,

Edycja 1, z dn. 23.03.2005 r.

Wszystkie pływające, gąsienicowe wyroby z grupy 6Pływalność pojazdu gąsienicowegoPB-037 "Badanie pływalności pojazdów gąsienicowych w basenie", LBP,

Edycja 1, z dn. 14.05.2005 r.

Wszystkie pływające, kołowe wyroby z grupy 6Badanie pływalności pojazdów kołowychPB-058 "Badanie pływalności pojazdów kołowych w basenie", LBP, Edycja 1,

z dn. 08.01.2007 r.

PB-059 "Badanie pływalności pojazdów kołowych na wodach otwartych", LBP,

Edycja 1, z dn. 23.01.2007 r.

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 2/MON/2012

Wydanie 1

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6Pojazdy pancerne gąsienicowe i kołoweKuloodporność (amunicja kalibru do 30 mm) PN-EN 1523:2000

PN-EN 1063:2002

PB 11/LM, wyd. 4 z 01.09.2011 r.

Grupa 12Pancerze i osłony zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, inne)

Osłony ochronne (przeciwwybuchowe) kulo- i odłamkoodporne

Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe

Schrony przewoźne (składane i monolityczne) przeciwodłamkowe, lekkie, kontenerowe

OdłamkoodpornośćPB 33/LIM, wyd. 2 z 01.09.2011 r.
Odporność na wybuchy minPB 34/LIM, wyd. 2 z 01.09.2011 r.
Twardość sposobem: - Brinella do 650HBW (kulka Ø2,5; Ø5mm) PN-EN ISO 6506-1:2008
- Rockwella (skala B, C) PN-EN ISO 6508-

1:2007/Ap 1:2009

- Vickersa w zakresie HV5-HV100PN-EN ISO 6507-1:2007
Udarność sposobem Charpy'ego:

- w temperaturze otoczenia,

- w temperaturze obniżonej (-40°C) (maksymalna energia młota 300J)

PN-EN ISO 148-1:2010

PB 02/LIM, wyd. 3 z 04.09.2006 r.

Statyczna próba rozciągania w zakresie 250kN w temperaturze otoczeniaPN-EN ISO 6892-1:2010
Mikrotwardość do 0,1 HVPN-EN ISO 6507-1:2007

PB 03/LIM, wyd. 3

z 04.09.2006 r.

Analiza makro i mikrostruktury metodą mikroskopii optycznejPN-H-04504:1963

PN-H-04505:1966

PN-H-04510:1964

PN-EN ISO 945-1:2009

PB 04/LIM, wyd. 3

z 04.09.2006 r.

Procentowa zawartość pierwiastków C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, Al, W, Ti, Sn, Pb, Zn, Mg w stopach żelaza oznaczana metodą spektrometrii emisyjnejPN-H-04045:1997

PB 05/LIM, wyd. 3

z 04.09.2006 r.

Statyczna charakterystyka wytrzymałościowa wyrobów metalowych, kompozytów i ceramiki (Maksymalne obciążenie 250 kN) PN-EN ISO 6892-1:2010

PB 14/LIM, wyd. 3

z 04.09.2006 r.

Wytrzymałość w warunkach obciążeń dynamicznych wyrobów metalowych, kompozytów i ceramiki (maksymalne obciążenie ±125 kN, maksymalny skok ±50mm) PN-H-04327:1974

PB 15/LIM, wyd. 3

z 04.09.2006 r.

Badanie powierzchni metali, niemetali, ceramiki, materiałów tekstylnych, kompozytów metodą skaningowej mikroskopii elektronowejPB 30/LIM, wyd. 2 z 04.09.2006 r.
Odporność na warunki klimatyczne metali, niemetali, ceramiki, materiałów tekstylnych, kompozytów w komorze Vötsch typ VKII04/1000PB 4 1/LIM, wyd. 3

z 20.08.2010 r.

Szyby ochronneKuloodporność (amunicja kalibru do 30 mm) PN-EN 1523:2000

PN-EN 1063:2002

PB 11/LM, wyd. 4

z 01.09.2011 r.

OdłamkoodpornośćPB 33/LIM, wyd. 2

z 01.09.2011 r.

Odporność na wybuchy minPB 34/LIM, wyd. 2

z 01.09.2011 r.

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ

jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki certyfikującejZakres udzielonej akredytacji OiB
3.Jednostka Certyfikująca Wyroby

Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

Określa załącznik Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 1/MON/2012

Wydanie 1

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Grupa 6Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych5prc1KTW-23-A212:2000Czołg PT-91A11
5prc1KTW-23-A202:2000Kołowy transporter opancerzony1
5prc1KTW-23-A213:2000Bojowy wóz piechoty1
5prc1KTW-23-A214:2000Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-31
5prc1KTW-23-A208:2000Terenowy samochód ciężarowo-osobowy1
5prc1KTW-23-A209:2000Terenowy samochód ciężarowy1
5prc1KTW-23-A210:2000Szosowy samochód ciężarowy1
1Bprc2KTW-23-A204:2000Warsztaty obsługiwania sprzętu czołgowo-samochodowego na samochodach1
1Bprc2KTW-23-A205:2000Warsztaty obsługiwania sprzętu czołgowo-samochodowego na przyczepach1
5prc1KTW-23-A203:2000Przyczepy1
5prc1KTW-23-A215:2000Naczepy1
1Bprc2KTW-23-A201:2000Ciągnik siodłowy1
1Bprc2KTW-23-A211:2000Kołowy wóz zabezpieczenia technicznego1
Grupa 12Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej1Bprc2PN-EN 1523:2000Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań2
1Bprc2PN-EN 1063:2002Szkło w budownictwie - Bezpieczne oszklenia - Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku2

Wykaz jednostek badawczych, z którymi współpracuje jednostka certyfikująca wyroby:

Nr JBNazwa jednostki badawczej i macierzystejAdres jednostki badawczejNr akredytacji OiB/PCA
1Laboratorium Badań Pojazdów

Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

Ul. Okuniewska 1

05-070 Sulejówek

3/MON/2012

AB 150

2Laboratorium Inżynierii Materiałowej

Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

Ul. Okuniewska 1

05-070 Sulejówek

2/MON/2012

AB 083

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

** - wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.