Departmental acts

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.Urz.MG.2013.2 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie.

Dz.Urz.MS.2013.101 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2013.99 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Dz.Urz.MS.2013.100 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.103 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.102 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

Dz.Urz.MS.2013.97 | decyzja z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 826/11.

Dz.Urz.ULC.2013.27 | komunikat z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKiDN.2013.3 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2013.4 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2013.4 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2013.4 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2013.6 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2013.5 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 47/05.

Dz.Urz.ULC.2013.25 | komunikat z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 890/12.

Dz.Urz.ULC.2013.26 | komunikat z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2013.2 | decyzja z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2013.7 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2013.3 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Ceremoniał składania ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2013.3 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.19 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.20 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty.

Dz.Urz.MŚ.2013.21 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący