Departmental acts

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.19 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.20 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty.

Dz.Urz.MŚ.2013.21 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.83 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.84 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.85 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.86 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.87 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.88 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011 r.

Dz.Urz.ULC.2013.24 | ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.20 | decyzja z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.21 | pełnomocnictwo z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2013.79 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2013.62 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.64 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.68 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2013.71 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2013.73 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.74 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2013.78 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2013.80 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2013.63 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.65 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.69 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2013.72 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.75 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2013.81 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.70 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.76 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.77 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.66 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.67 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1022/12.

Dz.Urz.ULC.2013.14 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1033/11.

Dz.Urz.ULC.2013.20 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1180/12.

Dz.Urz.ULC.2013.19 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 251/05.

Dz.Urz.ULC.2013.15 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 266/04.

Dz.Urz.ULC.2013.21 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 276/04.

Dz.Urz.ULC.2013.17 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 389/07.

Dz.Urz.ULC.2013.18 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 499/12.

Dz.Urz.ULC.2013.16 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 683/09.

Dz.Urz.ULC.2013.22 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 845/12.

Dz.Urz.ULC.2013.13 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Główne kierunki szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2013 rok.

Dz.Urz.MNiSW.2013.8 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2013.222 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dz.Urz.KNF.2013.8 | uchwała z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2013.56 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.57 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2013.61 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.58 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.59 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.60 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.17 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.15 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.18 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.18 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc