Departmental acts

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 15. Gołdapskiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.

Dz.Urz.MON.2013.42 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.43 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporców rozpoznawczych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2013.31 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2013.17 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2013.5 | komunikat z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2013.3 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2013.3 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Dz.Urz.MKiDN.2013.7 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Dz.Urz.MKiDN.2013.7 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.15 t.j. | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.15 t.j. | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.15 t.j. | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2013.4 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.8 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.5 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzeń w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.6 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.Urz.MG.2013.2 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.4 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie.

Dz.Urz.MS.2013.101 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2013.99 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Dz.Urz.MS.2013.100 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.103 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.102 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

Dz.Urz.MS.2013.97 | decyzja z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 826/11.

Dz.Urz.ULC.2013.27 | komunikat z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKiDN.2013.3 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2013.4 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2013.4 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2013.4 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2013.6 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2013.5 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 47/05.

Dz.Urz.ULC.2013.25 | komunikat z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 890/12.

Dz.Urz.ULC.2013.26 | komunikat z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2013.2 | decyzja z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2013.7 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2013.3 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Ceremoniał składania ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2013.3 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący