Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2013.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) ogłasza się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE

I. Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji bankowych:

1. Alior Bank S.A. w Warszawie

2. Bank BGŻ S.A. w Warszawie

3. Bank BPH S.A. w Warszawie

4. Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

6. Bank Millennium S.A. w Warszawie

7. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

8. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

9. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie

10. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

11. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

12. Bank Spółdzielczy w Brańsku

13. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

14. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

15. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

16. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Ostrowi Mazowieckiej

17. Bank Spółdzielczy w Piasecznie

18. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

19. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie

20. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

21. BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie

22. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa" (Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

23. Commerzbank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

24. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

25. Credit Agricole Corporate and Investment Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

26. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce w z siedzibą Warszawie

27. Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

28. Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie

29. FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie

30. HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie

31. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

32. Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie

33. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni

34. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

35. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

36. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie

37. Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie

38. RBS Bank (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

39. SGB-Bank S.A. w Poznaniu

40. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

41. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

42. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

43. Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach

II. Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych:

1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

2. HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

3. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie

4. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

5. Philip Morris International Insurance (Ireland) Limited z siedzibą w Dublinie

6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

7. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie

8. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Warszawie

9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Partner" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

11. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

12. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" z siedzibą w Warszawie

13. TU Alianz Polska S.A. w Warszawie

14. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

15. ZURICH Insurance plc Niederlassung fur Deutschland (Oddział w Niemczech) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).