Departmental acts

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.75 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2013.81 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.70 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.76 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.77 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.66 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.67 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1022/12.

Dz.Urz.ULC.2013.14 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1033/11.

Dz.Urz.ULC.2013.20 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1180/12.

Dz.Urz.ULC.2013.19 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 251/05.

Dz.Urz.ULC.2013.15 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 266/04.

Dz.Urz.ULC.2013.21 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 276/04.

Dz.Urz.ULC.2013.17 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 389/07.

Dz.Urz.ULC.2013.18 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 499/12.

Dz.Urz.ULC.2013.16 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 683/09.

Dz.Urz.ULC.2013.22 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 845/12.

Dz.Urz.ULC.2013.13 | komunikat z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Główne kierunki szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2013 rok.

Dz.Urz.MNiSW.2013.8 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2013.222 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dz.Urz.KNF.2013.8 | uchwała z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2013.56 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.57 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2013.61 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.58 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.59 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.60 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.17 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.15 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.18 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.18 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.14 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.14 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.16 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: wytyczne w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2013.14 | wytyczne z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2013.55 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2013.55 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzeń w sprawie regulaminów organizacyjnych Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.16 | pełnomocnictwo z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.19 | upoważnienie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2013.1 | rozkaz z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.45 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 11 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.46 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 12 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.47 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 12 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.47 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 13 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.48 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 14 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.49 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2013.40 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.41 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.42 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.42 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.43 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.44 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Dz.Urz.GUM.2013.7 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2013.8 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.MSWiA.2013.27 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.MSWiA.2013.27 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.MSWiA.2013.27 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.4 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie obronne organizowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.3 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Szkolenie obronne organizowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.3 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Szkolenie obronne organizowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.3 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc