Departmental acts

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.38 | ogłoszenie z dnia 9 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018".

Dz.Urz.MSiT.2018.56 | decyzja z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018".

Dz.Urz.MSiT.2018.57 | decyzja z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy.

Dz.Urz.ME.2018.15 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy.

Dz.Urz.ME.2018.15 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.74 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.75 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.13 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.13 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.13 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.159 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.203 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.41 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.41 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.155 | decyzja z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.26 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.GITD.2018.28 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Limit awansowy w 2018 r.

Dz.Urz.MON.2018.91 | decyzja z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dz.Urz.MKiDN.2018.45 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dz.Urz.MKiDN.2018.45 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.46 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.90 | decyzja z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2020.9 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.150 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.150 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.210 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.24 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.210 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.24 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2020.9 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

Dz.Urz.MZ.2018.52 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi.

Dz.Urz.MIniR.2018.25 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.165 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.199 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.199 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.151 | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.151 | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.165 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.46 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.46 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.46 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi.

Dz.Urz.MZ.2018.53 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.26 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.152 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

Dz.Urz.MKiDN.2018.43 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.44 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2018.51 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2018.51 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc