Departmental acts

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.210 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.24 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.210 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.24 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2020.9 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

Dz.Urz.MZ.2018.52 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi.

Dz.Urz.MIniR.2018.25 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.165 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.199 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.199 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.151 | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.151 | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.165 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.46 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.46 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.46 t.j. | decyzja z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi.

Dz.Urz.MZ.2018.53 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.26 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.152 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

Dz.Urz.MKiDN.2018.43 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.44 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2018.51 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2018.51 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.71 | decyzja z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.27 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.147 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 15. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu.

Dz.Urz.MON.2018.88 | decyzja z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2018.34 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.89 | decyzja z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.145 | decyzja z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.144 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.146 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.41 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

Dz.Urz.MKiDN.2018.42 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

Dz.Urz.MKiDN.2018.42 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.50 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.50 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.Urz.MF.2018.70 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie Energii.

Dz.Urz.ME.2018.12 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2018.19 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW.

Dz.Urz.PKRUS.2018.21 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW.

Dz.Urz.PKRUS.2018.21 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący