Professional association acts

Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Lekarz.2015.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o zastępstwo procesowe w Trybunale Konstytucyjnym.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wartości używanych laptopów.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Utrata funkcji Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej przez Konstantego Radziwiłła.

Lekarz.2015.11.20 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór drukarni do druku "Gazety Lekarskiej" w 2016 r.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy do foliowania, insertowania i adresowania "Gazety Lekarskiej" w 2016 r.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy kolportującej "Gazetę Lekarską" w 2016 r.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej w Radzie do spraw Zdrowia Publicznego.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2015.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Zaliczanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami.

Rewid.2015.11.12 | postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Kandydaci do składu Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2015 r.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2016 r.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2016.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2016.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2015.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.

Sędz.2015.11.4 | opinia z dnia 4 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany