Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.11.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

STANOWISKO Nr 8/20/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o którym poinformował Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Dariusz Salamończyk pismem z dnia 27 października 2020 r., znak: SPS-WP-020- 139(05)/20, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.