Professional association acts

Zaliczanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami.

Rewid.2015.12.11 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

RGNiSW.2015.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2015.12.8 | opinia z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz autopoprawki do wyżej wymienionego projektu.

Sędz.2015.12.8 | opinia z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2016.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Lekarz.2015.12.4 | stanowisko z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2016 roku.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór Rady Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie w sprawie Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2015.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Powierzenie komitetom problemowym Polskiej Akademii Nauk funkcji komitetów narodowych.

PAN.2015.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2015.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.

PAN.2015.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Apel o poszanowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2015.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

Lekarz.2015.11.20 | stanowisko z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany