Professional association acts

Harmonogram posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2016 r.

Rewid.2015.11.3 | postanowienie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kadry dydaktycznej Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2015.11.3 | postanowienie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie postanowienia w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego dorocznych konferencji audytingu.

Rewid.2015.11.3 | postanowienie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Rewid.2015.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Przekazywanie uchwał podjętych przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP wraz z uzasadnieniem.

Podat.2015.10.27 | stanowisko z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich.

Podat.2015.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Strategii komunikacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2015.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.

Podat.2015.10.27 | stanowisko z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC dla doradców podatkowych z tytułu wykonywania zawodu.

Podat.2015.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.10.24 | uchwała z dnia 24 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.10.24 | uchwała z dnia 24 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.10.24 | uchwała z dnia 24 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie jednolitego tekstu Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2015.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Wskazanie kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Radc.2015.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Postępująca marginalizacja uczelni medycznych w polskim systemie opieki onkologicznej.

KAAUM.2015.10.20 | uchwała z dnia 20 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niepodpisywania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Lekarz.2015.10.16 | apel z dnia 16 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Kontynuacja współpracy polsko-ukraińskiej.

KRASP.2015.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2015.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Zasady przeprowadzania akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną.

KRASP.2015.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Realizacja "Planu inwestycyjnego dla Europy".

KRASP.2015.10.15 | stanowisko z dnia 15 października 2015 r. | Akt nieoceniany

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązkowej matury z matematyki.

KRASP.2015.10.15 | stanowisko z dnia 15 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2015 r. | Akt nieoceniany