Questions and answers

Czy możliwe jest uchylenie lub zmiana zaświadczenia wydanego przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest zakwestionowanie faktu zawarcia umowy w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy musimy ubiegać się o decyzję na przetwarzanie przed uruchomieniem testów maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielce przywróconej do pracy po urlopie bezpłatnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniom i rodzicom do wglądu w domu sprawdziany i inne prace pisemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy od 2020 r. uległy zmianie przepisy o unijnym nabyciu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organizacje związkowe mogą przeprowadzić wśród pracowników anonimowy sondaż ws. mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy otrzymana po 1 stycznia 2019 r. przez komornika opłata od sprzedaży egzekucyjnej może podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po utracie statusu ZPChr można zrezygnować z opieki medycznej dla pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na wyjścia prywatne w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu do końca listopada przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prawidłowo skorygowano fakturę zaliczkową do 0, jeśli nie nastąpił faktyczny zwrot środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy religia liczy się do średniej śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy różny wygląd wystawianych faktur wpływa na integralność faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółdzielnia może odliczyć VAT z faktury za remont drogi dojazdowej do garaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedawca może zmusić nabywcę do faktury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może w koncesji ustalić szerokość pasa ochronnego od drogi gminnej na 6 m zamiast 10 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy system GPS może być używany przez pracodawcę do monitorowania służbowych pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uczelnia wyższa powinna rozliczać koszty ogóle wg proporcji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługa szkoleniowa powinna zostać rozpoznana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy usługi w zakresie projektowania biogazowni mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w 2020 r. wzrosła podstawa naliczania odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w dzienniku papierowym wszystko należy uzupełniać ręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w magazynie, podczas pracy pomiędzy regałami wysokiego składowania, pracownik może nosić hełm lekki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w opisanym przypadku należy dołączyć klauzulę informacyjną z art. 14 ust. 1 i 2 do zapytania ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy w skład rady uczestników scalenia gruntów może być wybrany upoważniony przedstawiciel gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w szkole mogą funkcjonować przedmiotowe zasady oceniania, zawierające wymagania na poszczególne oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy za dokonanie płatności na rachunek cesyjny banku, który nie jest wskazany na białej liście grożą sankcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłata za pompę ciepła powinna być regulowana w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zawierana przez powiat umowa dzierżawy kopiarek wraz z zapewnieniem dla nich serwisu stanowi tytuł dłużny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy zgodne z przepisami jest zamontowanie w biurze bieżni do pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zużyte pampersy mogą być odbierane przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką formę powinna mieć odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającą przekształcenie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty związane ze sterylizacją narzędzi i materiałów używanych w procesie leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne