Czy gmina ma obowiązek zwracać rodzicom koszty przewozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oddalonej o 120 km?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzic dowozi 22-letnie dziecko do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jako wychowanek ośrodka jest też słuchaczem szkoły policealnej na kierunku Technik Administracji. Uczestniczy w zajęciach specjalistyczno-terapeutycznych w tym w zajęciach rewalidacyjno-ruchowych. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności znacznej o symbolu 05-R. Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy gmina ma obowiązek zwracać rodzicom koszty przewozu niepełnosprawnego do placówki oddalonej o120 km. Chłopak przebywa w internacie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX