Questions and answers

Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z ubezpieczeniem pracowników i członków ich rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy obecnie uzupełniać etat może tylko nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy okres zwolnienia ze świadczenia pracy jest wliczany do okresu, od którego należy się tzw. "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy operator OSD ma prawo naliczyć opłatę za usługę dystrybucyjną dla prosumenta instalacji fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy osoba, która wygrała konkurs na inspektora do spraw bhp w szkole musi powinna mieć odbytą służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może od zakupionych prezentów dla klientów odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy prace związane z narażeniem na pyły drewna sosnowego to prace w narażeniu na czynniki rakotwórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może uzgodnić z pracownikiem czasową zmianę wysokości wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy powracającej z wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy za 2019 i 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy praktyki zawodowe w technikum maja określony termin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy rodziców z ograniczonymi prawami rodzicielskimi nalezy powiadamiać o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy staż pracy nauczyciela na stanowisku wizytatora w kuratorium oświaty wlicza się do stażu pracy pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy transport ścieków z miejsca usługi do oczyszczalni wymaga uzyskania decyzji/zgód/pozwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy umowę o pracę z pracownikiem administracji szkoły można rozwiązać w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w aktach należy przechowywać oryginał orzeczenia lekarskiego i orzeczenia do kontroli sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy weryfikacji podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych należy dokonywać rożnymi programami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w polskim zeznaniu należy wykazać niemiecki zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy szkoły, jeśli zmieniona zostanie lokalizacja szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata przez nabywcę na konto małżonka usługodawcy wywoła jakieś negatywne konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zmiana trasy prowadzenia zewnętrznych instalacji na projekcie zagospodarowania terenu jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Dlaczego zajęcia w kształceniu branżowym muszą skończyć się do końca lutego w klasie piątej technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Ile urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało pracownikowi administracji, zatrudnionemu na kilka umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie uchwały i na podstawie jakich przepisów podejmuje rada rodziców w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy ewidencjonować amortyzację środka trwałego, który może być wykorzystany przez inne spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy rozliczyć dodatek za pracę w nocy pracownika, który w czasie ferii pracuje jedynie w dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy ustalić przysługujący studiującemu pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować dodatkowe świadczenia na rzecz członka rady nadzorczej spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak postępować z zaliczkami w sytuacji kiedy będziemy wystawiać tylko paragony fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo przekazać środki trwałe z firmy jednego z małżonków do firmy drugiego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak sformułować upoważnienie dla osób zarządzających pracownikami i mogących mieć dostęp do ich danych wrażliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak udzielić urlopu pracownicy zatrudnionej w systemie równoważnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy jeżeli dostawę zrealizowano w CIP Incoterms 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy VAT od zakupu części od podatnika z Niemiec rozliczyć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za szkodę powstałą w sytuacji upadku drzewa na pociąg będący w trakcie jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto zatwierdza wyniki konkursu na dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Któremu z dwóch wicedyrektorów organ prowadzący powinien powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik straży miejskiej może wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel może złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem zastępującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy bank powinien informować klienta o zmianie oprocentowania lokaty wynikającej ze zmiany stawki referencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dni opieki nad dzieckiem zdrowym przysługują pracownikowi niezależnie od trwania zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy fakt dostawy towarów należy zadeklarować w pozycji 11 deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy firma przewożąca odpady podlega pod jakieś obowiązki odnośnie transportu poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy gmina może udzielić dotacji dla klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne