Czy jednostka samorządu terytorialnego może w drodze potwierdzenia salda lub innego dokumentu uzyskać potwierdzenie wielkości udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorząd terytorialny posiada udziały / akcje w spółkach prawa handlowego.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać "potwierdzenia salda" o posiadanej liczbie udziałów / akcji (w tym wartości nominalnej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX