Czy sprzedaż miodów w zakresie rolniczego handlu detalicznego podlega VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedaż miodów w zakresie RHD - rolniczego handlu detalicznego podlega VAT, czy podmiot zarejestrowany w głównym inspektoracie weterynarii nieprowadzący działalności gospodarczej tylko prowadzący rolniczy handel detaliczny może wystawić fakturę i jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX