Questions and answers

Jakich wytycznych należy przestrzegać podczas prac spawalniczych w wykopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie aktualnie przepisy należy brać pod uwagę projektując instalacje zbiornikowe na gaz płyny do budynków innych niż mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się Ukrainiec, aby kierować w Polsce wózkami unoszącymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak PINB ma określić potencjalnych spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić sprzedaż działki gminnej o powierzchni 0,0800 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika samorządowego za 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić PIT-8C, jeśli udziały zostały nabyte przed denominacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozumieć podpis na gruncie przepisów ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak ustalić limit małego podatnika, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy kończy się pierwsze półrocze w przedszkolu, które jest placówką nieferyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można zaniechać prowadzenia badań hałasu na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy odliczyć podatek VAT za zakup sprzętu jeśli data sprzedaży to 30.12, a faktycznej dostawy 7.01?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia fakury w grudniu, a dostawy w styczniu na warunkach DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w wyniku korekty faktury usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy refakturowanie kosztów energii elektrycznej może następować bez posiadania koncesji na obrót energią elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy sprzedaż przez fundację podczas licytacji charytatywnej może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy wymieniona opona staje się odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kogo przepisy Prawa atomowego rozumieją pod pojęciem lekarza kierującego i lekarza prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy przyznać zasiłek stały z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Od kiedy uznać zasiłek stały za nienależnie pobrany, gdy strona uprawniona była do renty socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu można zdać zaolejony granulat oraz zaolejone detale z tworzywa sztucznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek stały dla każdej z dwu osób w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Co ma zrobić inwestor, który wybudował budynek wielorodzinny za blisko lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy beneficjentem rzeczywistym spółki z o.o. będzie wspólnik, który posiada większość udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy biegły sądowy może być zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dofinansowanie najemcom wydatków na wymianę stolarki okiennej stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do wystawionego paragonu z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł można wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z pracownikiem niepedagogicznym nową umowę w trakcie trwania dotychczasowej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy faktury niezawierające VAT powinny zawierać adnotacje "mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina może swojej instytucji kultury zlecić realizację części zadań z projektu współfinansowanego z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy inwestor może podzielić działkę na części mniejsze niż przewiduje mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy musi być jeden podmiot przy etapowaniu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy na budowę 6 obiektów pensjonatowych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym należ uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy należy opodatkować nagrodę za przyczynienie się do likwidacji zagrożenia chorobotwórczego zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zwracać koszt dojazdu pracowników budowlanych na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel po długotrwałym zwolnieniu lekarskim może wykorzystywać urlop uzupełniający w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nieprawidłowe wykazanie nieistniejącego WNT grozi sankcjami w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obywatelce Laosu, która posiada tylko wizę studencką przysługują świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy od zakupu upominków z logo firmy można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne