Czy przed zmianą decyzji zakład musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wymianą kołów o mocy 585 kW i 980 kW na jeden o mocy 1500 kW?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład eksploatuje 2 kotły o mocy 585 kW i 980 kW do termicznego przekształcania odpadów (spalanie płyty meblowej). Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów oraz zezwolenie na termiczne przetwarzanie odpadów. Zakład planuje wymienić kotły na jeden o mocy 1500 kW również służący do termicznego przetwarzania odpadów.

Czy przed zmianą ww. decyzji zakład musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Sumaryczna moc będzie ostatecznie mniejsza o 65 kW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX