Pytania i odpowiedzi

Czy jest możliwość by księgi rachunkowe oddziału były prowadzone przez firmę macierzystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy stypendium, którego zasady przyznania określił dyrektor szkoły, stanowi przychód zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakimi dokumentami wprowadzić na stan spółki jawnej środki trwałe będące własnością jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym pociąga za sobą sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy konieczne jest wprowadzenie dokumentów obrotu magazynowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak ująć w PKPiR przychody ze sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na zakup ścian dźwiękoszczelnych może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki podatek zapłaci podatnik, gdy dokona w listopadzie 2010 r. sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy powiadomić wykonawców o odrzuceniu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy architekt może pełnić nadzór autorski, jeśli zawiesił swoje członkostwo w Izbie Architektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Smarż Joanna | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać grunty orne kupione od rolników w 1987 r. pod budowę nowego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 7% przy odsprzedaży krzeseł schodowych bezpośrednio osobom niepełnosprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Na jakich zasadach będzie liczona emerytura dla nauczycieli, którzy wnioski o emeryturę złożą po 60 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie są wymagania dotyczące pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do kierowcy można stosować przerywany system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy na zawody sportowe można wysłać pracownika w ramach podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż 6 niezabudowanych działek budowlanych będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę 7% na usługi wywozu odpadów na wysypisko i opłatę środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy należy zwrócić podatek VAT od środka trwałego i skorygować go na deklaracji VAT-7

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć balon reklamowy przeznaczony do ekspozycji stałej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie powstał przychód podatkowy dla spółki z tytułu eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim druku oraz w jakim terminie wspólnicy powinni zapłacić podatek dochodowy od wynagrodzenia za umorzone udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż skór norek podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do remontu balustrady tarasu w budynku mieszkalnym, należącym do nadleśnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatek naliczony w fakturach zakupu materiałów i usług do budowy obory może być odliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy kierownik gospodarczy przedszkola podlega ocenie kwalifikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób można wzmocnić w Polsce standardy etyczne pracy lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Hartman Jan | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów i podwyższenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w VAT wiążą się z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy uległ zmianie termin składania deklaracji VAT-7 lub deklaracji kwartalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować zakupioną bramkę Voip GSM Ateus Voice Blue 4GSM?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można rozliczyć pracowników za korzystanie z telefonów służbowych wystawiając notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego podlega akcyzie i czy akcyza wchodzi do podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uczeń pełnoletni, pobierający naukę w szkole kształcącej w systemie zaocznym, ma prawo otrzymywać alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy właściciel może domagać się od sąsiada odszkodowania za nieuzasadnione wstrzymywanie prac inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Jak wygląda kwestia amortyzacji nieruchomości po śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak pobrać zaległe składki pracownikom i jak je wykazać w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, otrzymanej w wyniku podziału majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy premię motywacyjną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Gdzie pracodawca powinien umieszczać instrukcje stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jaka będzie stawka amortyzacji dla lokalu mieszkalnego kupionego na rynku wtórnym stanowiącego odrębną nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy podczas dyżuru nocnego w aptece?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dotacje otrzymane od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa są przychodem podatkowym w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy wymianę dachu należy uznać za remont czy ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy są opodatkowane nagrody rzeczowe otrzymane przez zwycięzców w konkursie o miano najlepszego kierowcy sił zbrojnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pokrycie kosztów szkolenia BHP praktykanta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki dzień uznać za dzień przekazania samochodu ciężarowego do używania jako środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego będzie kosztem usługi obcej czy kosztem ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy osobie tymczasowo aresztowanej należy zawiesić prawo do zasiłku celowego z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy rozliczyć amortyzację środka trwałego przyjętego w formie leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości powinno być wydane wobec organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien otrzymywać dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne