Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członek spółdzielni socjalnej został powołany na likwidatora spółdzielni socjalnej, zawarto z nim umowę na likwidację tej spółdzielni. Likwidator jest zleceniobiorcą, a spółdzielnia zleceniodawcą.

Czy należne wynagrodzenie likwidatorowi można rozliczyć w formie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło?

(Dodatkowo Pan powołany na likwidatora prowadzi działalność gospodarczą - usługi budowlane i podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?