Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób podwyższyć wynagrodzenie pracownicy, powracającej do pracy z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy "grodze" wykonane w lesie jest robotą budowlaną i podlega ustawie - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy wycena bilansowa długoterminowych umów budowlanych ma odzwierciedlenie w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić liczbę ubezpieczonych podawaną na formularzu ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak należy dokonać umorzenia nieruchomości przekazanej w trwały zarząd przez Starostwo Powiatowe dla Sądu Rejonowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy za 2010 r. za pracowników i zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy opodatkować i oskładkować świadczenie medyczne przekazane dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu przysługuje odprawa 6 - miesięczna z tytułu zmniejszenia liczby godzin w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie klientom gratisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi gry w kręgle oferowanej przez lokal gastronomiczno-rekreacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT związanego z nabyciem nieruchomości w drodze wniesienia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku przekazania właścicielowi firmy prezentu o wartości 270 zł spółka powinna wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są obowiązki podatkowe cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zwrócić koszty wyjazdu służbowego dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można utracić status małego podatnika w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować archeologiczne prace sondażowe na Ukrainie, świadczone na rzecz odbiorcy polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka przejęta metodą łączenia udziałów powinna złożyć ostatnią deklarację VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak poprawić błąd polegający na tym, że przez pomyłkę wystawiłam w jednym miesiącu dwie faktury o tym samym numerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi transportu towarów i przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik właściwie wystawił fakturę z tytułu usługi faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy w dni wolne od zajęć dydaktycznych nauczyciele muszą być obecni w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy wykonanie usługi turystycznej na terenie Rosji podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT, czy jest zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik składa wniosek urlopowy po terminie naliczonych wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy należy złożyć korektę deklaracji z której będzie wynikała nadpłata podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy przekazanie mebli kontrahentowi zagranicznemu jako eksponaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zasypanie zbiornika wodnego powstałego w wyrobisku po wydobyciu piasku wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może zawrzeć umowę leasingu operacyjnego ze spłatą na 3 kolejne lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie obowiązki i koszty będą obciążać polską firmę, w przypadku oddelegowania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z "goodwill"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy renciście i osobie przebywającej na urlopie bezpłatnym przysługują świadczenia z ZFŚŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy koszty poniesione przy realizacji nieodpłatnej usługi należy wyłączyć z kosztów uzasadnionych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy określające sposób prowadzenia ewidencji magazynowej surowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy można dokonywać przelewów wynagrodzenia na rachunki bankowe pracowników w ostatnim dniu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dobowy czas pracy wychowawcy jest zgodny z przepisami Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobie fizycznej, która sprzedaje spółce z o.o. ruchomości w postaci mebli i maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracodawca może przyznawać premie ujemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować wagę przemysłową najazdową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik powiadomić urząd skarbowy o rezygnacji ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy wartość niezamortyzowana może stać się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak skutecznie zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować usługę przewozu piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zaliczkę za sierpień 2009 r., zapłaconą w marcu 2010 r., należy w PIT-36 wykazać jako należną zaliczkę w poz. 57?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone świadczenie rehabilitacyjne podlega opodatkowaniu, a pracodawca powinien je rozliczyć jako płatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie prezesa będącego jednocześnie wspólnikiem stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wygląda rozliczenie leasingu w zakresie skutków rachunkowych i podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować ogrodzenie na działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, o profilu ratownik medyczny ma obowiązek opłacania składki na FEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z realizacją długoterminowych kontraktów dotyczących usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy umorzyć postępowanie w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy utwardzenie istniejącego zjazdu kostką betonową jest remontem czy przebudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy 5 metrowa szerokość drogi wystarczy na zapewnienie umieszczenia mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wydania decyzji o podziale nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne