Pytania i odpowiedzi

Czy przy ustalaniu podstawy zasiłku należy uwzględnić miesięczną premię regulaminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie informacje powinno zawierać porozumienie, o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kto ponosi zgodnie wszystkie koszty związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy obliczyć podatek dla małżonków uzyskujących dochody w Polsce i Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób dokonać uzupełnienia kwoty wynagrodzenia chorobowego do poziomu 100% podstawy wymiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakich pracowników należy wykazać w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy do grona osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, należą osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje norma określającą maksymalną prędkość obrotową elementu wirującego, np. wrzeciona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy podatkowo rozliczyć zamianę mieszkania dokonaną w 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uprawnienia spawacza są wydawane bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy w firmie musi być prowadzona ewidencja samochodów służbowych, z których korzystają pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać spadek w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownika na szkolenie bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy kara nałożona na podatnika przez podwykonawcę może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić kwotę wolną od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można zwolnić osoby od składania oświadczeń o dochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Co może zrobić pracodawca w przypadku, kiedy pracownik na okresie próbnym porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować dla licencji na korzystanie z kodu źródłowego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca prywatny dom opieki powinna opodatkować wykonywane usługi 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy za wydanie zaświadczenia lub kserokopii uproszczonego planu urządzenia lasu pobiera się opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy zakup produktów w celu ich dalszej odsprzedaży stanowi usługę pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty najmu lokalu, jeśli komandytariusze wynajmują mieszkanie będące ich prywatną własnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dla celów podatku dochodowego ustalić koszt sprzedaży udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kwota jednorazowej amortyzacji w przypadku spółki cywilnej dotyczy całej spółki czy każdego wspólnika osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy płacone prowizje od ugod z wierzycielami mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak potraktować ekwiwalent za pranie przyznany osobie, której nie przysługuje ubranie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy mam prawo opodatkować dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki jest status prawny pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zmienić lokalizację budowy altany ogrodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak rozliczyć zaliczkę na poczet dotacji, która w całości została wydatkowana na środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozliczać usługi z wynagrodzeniem barterowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący działalności gospodarczą może zatrudnić na podstawie umowy o dzieło swoją żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy w teczce osobowej nauczyciela należy wpinać zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować boks handlowy o konstrukcji metalowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar przerwy w pracy przysługuje pracownikowi w ciągu 8-godzinnego dnia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy do remanentu likwidacyjnego należało uwzględnić okres zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może zostać zatrudniony w formie telepracy na stanowisku księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy każdy pracodawca powinien przejść szkolenie z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jaka forma zbycia nieruchomości będzie najkorzystniejsza dla spółki sprzedającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak można uniknąć zapłaty podatku wynikającego ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nierezydent wynajmujący w Polsce magazyny i sprzedający w Polsce swoje towary może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak postąpić na gruncie VAT w sytuacji, gdy powiat przekaże dofinansowane dotację nakłady na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie od Szwedzkiej firmy usługi przewozu promem na trasie Gdynia - Karlskrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można przyznać pracownikowi dodatek brygadzistowski "do odwołania"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy opłacanie polisy na życie dla byłego pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przekazanie klientom własnych towarów na degustację podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy i od jakiego momentu przysługuje mu prawo złożenia korekty i żądania zwrotu podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne