Czy, aby urządzenie techniczne można było uznać za instalację, ważne jest, jak długo pozostaje ono stacjonarne? - OpenLEX

Czy, aby urządzenie techniczne można było uznać za instalację, ważne jest, jak długo pozostaje ono stacjonarne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o interpretację art. 3 pkt 6 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.

Czy ma znaczenie czas unieruchomienia urządzenia mobilnego, aby został spełniony warunek "stacjonarności" i zostało ono uznane za stacjonarne urządzenie techniczne, a więc za instalację, czy też każdorazowe unieruchomienie urządzenia mobilnego przesądza o tym, że spełnia ono definicję instalacji?

Przykład 1.

Mobilna stacja tankowania pojazdów (zbiornik + dystrybutor + licznik + oprzyrządowanie) – urządzenie może być wykorzystywane na dwa sposoby:

1) pracuje wyłącznie "stacjonarnie", np. na terenie zakładu, a pojazdy i maszyny przyjeżdżają do stacji w celu zatankowania paliwa; mobilność jest wykorzystywana wyłącznie okresowo do napełnienia stacji paliwem w terminalu paliw w rafinerii,

2) pracuje wyłącznie "mobilnie", np. na terenie jakiegoś większego obszaru, zapewniając dostawy paliwa do pojazdów i maszyn pracujących w terenie.

W obu przypadkach emisja następuje w trakcie tankowania pojazdów i maszyn przy spełnieniu warunku fizycznego unieruchomieniu stacji (nie może się to odbywać w ruchu), natomiast różny jest czas unieruchomienia stacji (długotrwały i krótkotrwały).

Przykład 2.

Kruszarka samojezdna lub zamontowana na mobilnej platformie, która musi być unieruchomiona, aby mogła prowadzić pracę. Jej praca powoduje emisje pyłu, hałasu i odpadów. Może być wykorzystywana na dwa sposoby:

1) jest z góry przeznaczona do eksploatacji w tym samym miejscu (np. stałe miejsce na placu własnej firmy),

2) jest z góry przeznaczona do wykonywania krótkotrwałych prac na terenie klientów (np. codziennie może pracować u innego klienta).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX