Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy walne zgromadzenie członków spółki wodnej może podjąć uchwałę w sprawie wyboru komisji rewizyjnej w przypadku, gdy spółka wodna liczy mniej niż 11 członków?

Spółka wodna liczy 5 członków. Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., organami spółki wodnej są (obligatoryjnie): walne zgromadzenie i zarząd, natomiast trzecim organem spółki jest komisja rewizyjna, o ile spółka liczy więcej niż dziesięciu członków. Przepis art. 172 ust. 2 pr. wod. stanowi, że statut może określać inne organy spółki. Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy w przypadku, gdy spółka wodna liczy 5 członków walne zgromadzenie może wybrać (na podstawie art. 172 ust. 2 pr. wod.) i określić w statucie, że organem tej spółki jest komisja rewizyjna?

Czy też warunkiem niezbędnym do tego, aby można było wybrać komisję rewizyjną w opisanym przypadku jest to, aby spółka wodna liczyła więcej niż 10 członków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?