Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzi sklep z asortymentem elektrycznym i elektronicznym, zatem w myśl ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. jest dystrybutorem sprzętu. Zdarzają się sytuacje, że klienci reklamują zakupiony w sklepie sprzęt. Po odebraniu wadliwego sprzętu dystrybutor rozpatruje reklamację. W większości przypadków w zamian klient otrzymuje zwrot gotówki lub nowy towar. Wadliwy sprzęt (za który został wydany nowy lub oddana gotówka), na mocy umowy z wprowadzającym, jest do niego odsyłany. W zamian dystrybutor otrzymuje kartę przekazania odpadów, na której widnieje jako wytwórca, natomiast wprowadzający - jako odbiorca. Następnie zużyty sprzęt przekazywany jest przez wprowadzającego do zakładu przetwarzania. Czy dystrybutor (będący nieprofesjonalnym zbierającym odpady) może przekazać wadliwy sprzęt do kolejnego nieprofesjonalnego zbierającego, jakim jest wprowadzający? Czy w wyżej wymienionym przypadku konieczne jest sporządzanie KPO? Czy dystrybutor powinien prowadzić ewidencję dla reklamowanego sprzętu i traktować wadliwy sprzęt jako odpad wytworzony w wyniku prowadzenia własnej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?