Czy wartość niezamortyzowanych nakładów zwiększy wartość początkową tych nakładów w nowym biurze? - OpenLEX

Czy wartość niezamortyzowanych nakładów zwiększy wartość początkową tych nakładów w nowym biurze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka rozwiązała umowę najmu lokalu biurowego po 8 latach. Poniosła nakłady na zabudowy stałe, typu szafy wmontowane w ściany, zabudowę recepcji, przeszklone sale konferencyjne. Część z tych nakładów nie jest jeszcze zamortyzowana. Właściciel budynku nie odda spółce żadnych nakładów.

Czy w momencie przeprowadzki do nowego biura pozostawione niezamortyzowane zabudowy będzie można zaliczyć do kosztów likwidując je z rejestru środków trwałych w sytuacji gdy wymontowane zostaną szklane ściany sal konferencyjnych i przeniesione do nowego biura celem zbudowania z nich sal konferencyjnych w nowym biurze?

Czy wartość niezamortyzowanych ścian szklanych zwiększy wartość początkową sal w nowym biurze?

W jakiej wartości należy je wycenić?

Czy też takie odzyskane ściany szklane należy zaliczyć koszty w momencie likwidacji pozycji z rejestru środków trwałych i nie powiększać wartości nowego środka trwałego tj. nowej inwestycji w obcym środku trwałym?

Czy przygotowanie projektu koncepcji wnętrz w nowym biurze podlega amortyzacji - koncepcja obejmuje rozmieszczenie ścian, rozstaw mebli w biurze, instalacji, oświetlenia nadzór nad pracami budowlanymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX