Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność budowlaną, jako jednoosobowy podmiot, zakupił wraz z żoną w marcu 2017 r. od spółdzielni mieszkaniowej lokal mieszkalny. Po zakupie małżonkowie podjęli decyzję, że lokal wprowadzą do firmy męża, wyremontują, a następnie sprzedadzą w ramach działalności gospodarczej. Podatnik opodatkowany jest podatkiem liniowym, prowadzi PKPiR. Wartość lokalu w marcu 2017 r. została zaksięgowana do kosztów. W lipcu 2017 r. podatnik zamierza wycofać lokal z działalności gospodarczej na cele osobiste, a następnie dokonać jego sprzedaży. Lokal nie był jeszcze remontowany. Czy wycofanie lokalu z działalności będzie rodziło skutki podatkowe w postaci korekty kosztów i podatku? Czy sprzedaż lokalu po wycofaniu na cele osobiste będzie opodatkowana? Czy można ww. lokal opodatkować zgodnie z art.14 ust. 2c u.p.d.o.f., składając deklaracje PIT-39 z możliwością rozliczenia przychodu w ciągu 2 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?