Pytania i odpowiedzi

Jak można uniknąć zapłaty podatku wynikającego ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nierezydent wynajmujący w Polsce magazyny i sprzedający w Polsce swoje towary może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak postąpić na gruncie VAT w sytuacji, gdy powiat przekaże dofinansowane dotację nakłady na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie od Szwedzkiej firmy usługi przewozu promem na trasie Gdynia - Karlskrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można przyznać pracownikowi dodatek brygadzistowski "do odwołania"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy opłacanie polisy na życie dla byłego pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przekazanie klientom własnych towarów na degustację podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy i od jakiego momentu przysługuje mu prawo złożenia korekty i żądania zwrotu podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaki powinien być skład płyty wiórowej, aby można było ocenić ją jako bezpieczną dla środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy wywóz towaru z Polski przez podmiot niemiecki stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż środków trwałych ze spółki cywilnej do jednoosobowej firmy jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamieszczenie logotypu na stronie internetowej będzie nieodpłatnym świadczeniem usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Jakie składniki faktury za korzystanie z internetu można odliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe pomiędzy otrzymaną zaliczką, a wartością wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie obciążenia podatkowe wiążą się z nabyciem od innej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą powinniśmy zaksięgować duplikat faktury wystawiony w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną związaną z przekazaniem materiałów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można ustalając różnice kursowe dla celów podatku dochodowego zastosować kurs wynikający z dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do jakiej kwoty można wypłacać rachunki w kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób odpisać VAT od maszyny zakupionej na terenie UE (Włochy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszt zakupu abonamentu na program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT oraz w podatku dochodowym ciążą na osobie zamierzającej otworzyć kancelarię adwokacką?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Który z trzech egzemplarzy dowodu KP powinna dostać osoba wpłacająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszty aktu notarialnego podwyższają wartość przyjętych aportem budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy samowolne wyjście pracownika poza teren zakładu pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia z art. 52 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy muszę prowadzić równocześnie księgowość ręcznie przez okres np. jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi sporządzenie umowy nieodpłatnej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy każda praca szczególnie niebezpieczna wymaga pisemnego zezwolenia przed jej rozpoczęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak wszcząć postępowanie windykacyjne jeżeli tytułem egzekucyjnym jest wyrok sądu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy koszt aktu notarialnego stanowi koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy księgować podatek VAT przy sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przychód z wynajmowania leasingowanego samochodu jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mogę być podatnikiem VAT i z tytułu usług sędziego piłki nożnej mogę rozliczać podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy należy wykazać import usług, jeśli faktura została wystawiona w marcu, a opłacona w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT odszkodowanie wypłacone przez biuro projektowe na rzecz firmy budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy usługi kulturalne podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do usługi hotelowej świadczonej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku wpłaty dwóch zaliczek wystarczy wystawić jedną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak amortyzować duplikator do płyt CD/DVD??

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy bilet wstępu na wystawę w muzeum podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować odpady o kodzie 15 01 06 odbierane od firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Odpady o jakim kodzie powstaną po rozsortowaniu w sortowni odpadów o kodzie 15 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy Gmina ma obowiązek odprowadzić VAT przy refakturowaniu kosztów energii na jednostkę policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w Spółce w związku z objęciem udziałów za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może dokonać zapłaty przed wykonaniem usługi, dostawą towarów przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Mroczek Tomasz | Aktualne

Czy jeśli podatnik wybierze ponownie zwolnienie z VAT, będzie musiał skorygować odliczony wcześniej podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy prywatne wykorzystywanie samochodów służbowych wiąże się z powstaniem podatku należnego po stronie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przychód opodatkowany spółki stanowią kwoty otrzymanych czynszów od wynajmujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Jak powinna być zaksięgowane uregulowanie zobowiązania spółki X przez spółkę Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Pioterczak Radosław | Aktualne