Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy po uzyskaniu w 2007 r. od marszałka prawa do informacji geologicznej będącej własnością Skarbu Państwa, którą dołączono do wniosku o pozwolenie wodnoprawne, konieczne jest ponowne uzyskanie prawa do tej samej informacji w sytuacji ponownego występowania o pozwolenie wodnoprawne w 2017 r.?

Poprzednie pozwolenie straciło ważność.

Dokumentacja jest Skarbu Państwa i została dołączona przez firmę X z widniejącą na niej pieczątką urzędu marszałkowskiego i nieczytelnym podpisem do wniosku o pozwolenia wodnoprawne w 2007 r. Wydane wówczas pozwolenie wodnoprawne firmie X utraciło ważność, a firma X, która je posiadała, złożyła wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne w 2017 r.

Czy, składając nowy wniosek, firma X musi uzyskać prawo do dokumentacji hydrologicznej od marszałka, czy też może dołączyć dokumentację, na której widnieje pieczątka urzędu marszałkowskiego i nieczytelny podpis?

Nadmieniam, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do tej informacji geologicznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację