Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli mpzp w ogóle nic nie mówi o możliwości realizacji np. wiat rekreacyjnych, ani nie zakazuje ich realizacji można taką wiatę sytuować na działce?

Mpzp zawiera nakazy i zakazy, jednak nie przeczące sobie nawzajem, tym samym ewentualny zakaz realizacji wiat powinien być w mpzp zapisany espressis verbis, aby uznać go za obowiązujący.

Czy w przypadku, gdy mpzp nie zajmuje stanowiska w kwestii realizacji wiat na działce budowlanej można ją zrealizować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację