Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2017 r.

PYTANIE

Organ wszczął postępowanie na podstawie art. 29 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. W toku postępowania biegły wskazał, iż burmistrz w oparciu o art. 30 pr. wod. powinien doprowadzić do ugody pomiędzy stronami, wskazując zakres prac, które powinni zrealizować.

Jak powinno się zakończyć wskazane postępowanie wszczęte z art. 29 pr. wod. i wydanie decyzji w oparciu o art. 30 pr. wod.?

Strony zgodnie z art. 30 pr. wod. powinny wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie ugody.

Czy w jednej decyzji ma być ujęty art. 29 i 30 pr. wod., czy mają być wydane dwie decyzje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?