Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zasiłku okresowego z pomocy społecznej. Petentka wychowuje dwoje dzieci. Mąż od dłuższego czasu przebywa w więzieniu (gdy co pewien czas wychodzi na wolność dokonuje kradzieży, napadów i znów trafia do więzienia). Petentka systematycznie składa wnioski o wszelką pomoc (okresową, celową, na obiady). W ostatnich dwóch decyzjach zobowiązano petentkę do wystąpienia do sądu rodzinnego o zasądzenie alimentów na synów. Petentka była umawiana z radcą prawnym działającym przy GOPS, który udzieliłby pomocy w napisaniu pozwu o alimenty. Mąż w więzieniu wykonuje pracę i osiąga dochody. Petentka nie stawia się na umówione spotkanie z radcą prawnym i odmawia wystąpienia o alimenty. Jako powód odmowy podaje w oświadczeniu, że nie chce sprawiać mężowi kolejnych kłopotów, że będzie to przeszkodą w otrzymaniu przez niego przepustek z więzienia, a pieniądze, które mąż zarabia w więzieniu służą mu do zakupu żywności. Petentka składa kolejny wniosek o zasiłek okresowy i w kolejnym oświadczeniu podaje, że nie wystąpi o alimenty.

Czy w takiej sytuacji spróbować wystąpić z pozwem o alimenty jako kierownik ośrodka pomocy społecznej lub odmówić wsparcia z powodu niewykorzystywania przez rodzinę własnych możliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację