Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konieczne jest dostarczenie zarządzającemu składowiskiem podstawowej charakterystyki odpadów z przeprowadzeniem badań, jeśli przedsiębiorca zamierza przekazać do składowania odpady o kodzie 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 wytworzone jednorazowo w niewielkiej ilości?

Przedsiębiorca wytworzył odpady styropianu budowlanego w wyniku prowadzonego we własnym zakresie remontu zbiornika technicznego. Zebrany styropian (czyste płyty styropianu z izolacji stropu) przedsiębiorca zamierza dowieźć na składowisko odpadów (przedstawia kartę przekazania odpadu). Zakład zarządzający składowiskiem wymaga jednak dokumentacji podstawowej charakterystyki odpadów z przeprowadzeniem badań zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach - dalej r.k.d.o.s. Składowisko to przyjmuje odpady o kodzie 17 06 04. Odpady zostały wytworzone jednorazowo w ilości 200 kg (2 worki big-bag). Wykonywanie badań dla tak niewielkiej partii odpadów jest nieuzasadnione ekonomicznie dla wytwórcy.

Czy w takiej sytuacji - charakter i skład odpadu jest powszechnie znany - konieczne jest przeprowadzanie badań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację