Questions and answers

Czy zmiana definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego skutkuje zmianą warunków zabudowy w obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak "zdjąć" księgowo faktyczną kwotę zobowiązań/należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za remont dachu uszkodzonego podczas huraganu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak określić cenę ewidencyjną wyrobów (firma produkcyjna) i z czego powinna ona się składać?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczać odsetki od środków walutowych powiekszajacych lokaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jakim kraju opodatkowani będą obywatele Ukrainy, zatrudnieni w Polsce przez polskiego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób potraktować refakturowanie sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli w trakcie roku nie odpisywaliśmy z magazynu towaru, który został uszkodzony i przeterminowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy dopłaty z PFRON i z urzędu miasta są przychodem opodatkowanym dla spółki czy są zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dotacja do gospodarstwa rolnego jest rozliczana w PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy instytucja kultury może zaciągnąć kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Walentynowicz Przemysław | Aktualne

Czy jest możliwość zaksięgowania domen w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy komornik może zająć wynagrodzenie żony za niespłacony kredyt męża zaciągnięty pod koniec 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy kwota wynikająca z zawartej ugody jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można amortyzować licencję na program komputerowy (grę) proporcjonalnie do wielkości sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można amortyzować nabytą licencję na wydanie książki przed jej wydaniem przez nabywcę licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można ograniczyć etat więcej niż jednemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można rozpisać konkurs na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można zaprzestać amortyzacji wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy osoba niebędąca pracownikiem zamawiającego może być członkiem komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pracownicy urzędu gminy (burmistrz, skarbnik gminy) mogą podpisywać przelewy placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy punkt skupu złomu może przyjmować puszki aluminiowe pod kodem 17 04 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek rolnych pod zabudowę mieszkalną należy rozliczyć w deklaracji PIT-39

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy staw, który jest własnością gminy, musi być ogrodzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy ważna jest umowa, której stroną było gospodarstwo pomocnicze, które zostało zlikwidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy wicedyrektorowi szkoły można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy wykazać czas pełnienia dodatkowej funkcji głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zakup odzieży roboczej z logo firmy a także kawy, herbaty, cukru itp., daje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z nauczycielem religii można zawrzeć umowę o pracę do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki dokument jest właściwy do udokumentowania premii pieniężnej otrzymywanej od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie konta powinny znaleźć się w ewidencji księgowej jednostek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak można zdefiniować zasoby finansowe w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak postąpić, jeśli wykonawca przysłał informację, że pomylił się w cenach oferowanych pakietów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w deklaracji podatkowej zwrot na rachunek bankowy dokonanych uprzednio tzw. opłat półkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować zakupione bony towarowe ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kto rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami w sytuacji przekształcania dwóch szkół wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jakiej wartości SP ZOZ powinna przyjąć środki trwałe po podobnej likwidowanej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakim terminie nauczyciel ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły powinien złożyć wszystkie wymagane dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć limit ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co zrobić jeśli związki zawodowe nie zorganizują wyborów na społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy cudzoziemiec (Holender) zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę powinien płacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochodzi do eksportu bezpośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę z poza zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy Gminnemu Ośrodkowi Kultury można przyznać dotację celową z przeznaczeniem na zakup instrumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy limit 50.000 zł w zakresie WNT oznacza, że nabycie towarów do kwoty granicznej nie jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy możliwe jest dofinansowanie z ZFŚS zakupu aparatu słuchowego w wysokości 8000 zł dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nabywca przedsiębiorstwa może odliczyć VAT z faktury uzyskanych przed poprzednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne