Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kruszarka odpadów może być kwalifikowana jako instalacja?

Podmiot gospodarczy planuje prowadzić przetwarzanie odpadów w kruszarce odpadów.

Czy takie działanie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Czy w przedstawionym przypadku mamy do czynienia z instalacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?