Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na radzie pedagogicznej przedstawiono nauczycielom propozycje prowadzenia dodatkowych zajęć. Część tych zajęć miała być płatna a część prowadzona nieodpłatnie- uzasadniając to 40-godzinnym czasem pracy nauczycieli i art. 42 Karty Nauczyciela, zadaniami statutowymi szkoły. Wśród tych niepłatnych propozycji znalazły się dodatkowe zajęcia z uczniami o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, opiekuńczym. Znaczna część nauczycieli nie zgadza się na nieodpłatne prowadzenie zajęć. Z zapisów art. 42 KN wynika jasno, że pensum obowiązkowe przeznaczone na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami wynosi w szkole odpowiednio 18, 26 lub 30 godzin. Czy dyrektor ma prawo zobowiązać nauczycieli do nieodpłatnego prowadzenia dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?