Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego wypłacane są różne świadczenia między innymi "wczasy pod gruszą". Większość pracowników zatrudniona jest na cały etat, 2 osoby w niepełnym wymiarze tj. 1/2 etatu i 3/4 etatu. W latach 2015-2017 dla osób zatrudnionych na niepełnym etacie omyłkowo wypłacano zaniżone świadczenie "wczasy pod gruszą" tj adekwatnie do dokonanego na początku roku odpisu na te osoby. W roku 2018 dokonano sprostowania błędnej interpretacji przepisów o ZFŚŚ i osobom zatrudnionym na 1/2 i 3/4 etatu wypłacono świadczenie w pełnej wysokości, kierując się jedynie kryterium dochodowym przyznania należnego świadczenia. Pracownik wystąpił z wnioskiem o wyrównanie wcześniej zaniżonych wypłat z ZFŚS. Czy spółka ma obowiązek wypłaty zaległego(w ocenie pracownika) świadczenia "wczasy pod gruszą" jeżeli odpis na ZFŚS za lata 2015-2017 został w całości wykorzystany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?