Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o opinię w sprawie możliwości nie zawierania kolejnej umowy z pracownikiem zatrudnionym na umowę na czas określony w przypadku gdy pracownik: 1/ jest obecnie zatrudniony na umowę na czas określony od dnia 22.11.2017 r. do 21.11.2018 r., 2/ jest mężczyzną urodzonym 11.04.1956 r., a więc jest w ochronnym okresie przedemerytalnym, 3/ przebywa na zwolnieniu lekarskim od kwietnia do chwili obecnej, 4/ w naszej placówce zatrudniony jest od 20.08.2016 r. Czy dyrektor ma prawo nie zawierać kolejnej umowy o pracę? b/ Czy ochronny okres przedemerytalny nakłada na pracodawcę obowiązek zawarcia kolejnej umowy (kolejna to na czas nieokreślony) ? c/ czy ze względu na nieobecność pracownika (zwol. lekarskie) pracodawca powinien pisemnie powiadomić go o tym, że umowa wygasa 21.11.2018 r.? 4/ Czy w przypadku obowiązku zatrudnienia tego pracownika pracodawca może zawrzeć umowę na czas określony tylko do dnia uzyskania uprawnień emerytalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?