Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r.

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019.

Postanowieniem sądu z listopada 2015 r. Strona miała udzielone zabezpieczenie alimentów na dwójkę dzieci w kwocie po 350 zł miesięcznie. Wyrokiem sądowym z lutego 2018 r. rozwiązano przez rozwód związek małżeński oraz utrzymano alimenty na dzieci w takiej samej wysokości jak w ww. postanowieniu.

Tutejszy urząd zwraca się z pytaniem, czy wynikające z zabezpieczenia alimenty za cały 2017 r. powinny być doliczone do dochodu rodziny, gdyż Strona dołączyła do wniosku zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji z dnia 16.01.2018 r., z którego wynika, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy egzekucja była bezskuteczna (nie podano dokładnej daty wszczęcia egzekucji przez komornika).

Czy należy uwzględnić alimenty na rzecz dzieci od czasu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, tj. 04.04.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?