Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zabudowy mieszkaniowej w miejscowym planie dopuszczono zabudowę towarzyszącą - garaże. Dla zabudowy ustalono dachy dwu i wielospadowe oraz kąt nachylenia połaci dachowej. Do zatwierdzenia przedłożony został projekt zespołu garażowego, w którym zamiast dachu stromego zaprojektowano taras nad budynkiem.

Czy można przyjąć, że skoro nad garażami jest taras, to nie ma wymogu wykonania dachu zgodnie z planem?

Czy zespół garaży z tarasem może pełnić przypisana mu funkcję tj. przechowywania samochodów zgodnie z § 102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?