Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta na podstawie ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k. w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych wydał Spółce PKP zezwolenie na usunięcie drzew, które znajdowały się w odległości mniejszej lub równej 15 m od osi skrajnego toru kolejowego wyłącznie na gruntach należących do PKP. Po wykonaniu decyzji okazało się, że zostały usunięte drzewa z nieruchomości, której właścicielem jest Powiat Żarski. Nadmienić należy, że drzewa te również znajdowały się w odległości mniejszej lub równej 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, jednak decyzja Starosty nie dotyczyła działek Skarbu Państwa. A zatem Spółka nie miała zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew.

W jaki sposób Starosta może wyegzekwować od Spółki PKP ewentualne odszkodowanie za usunięcie drzew, które są jego własnością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?