Questions and answers

Jaka będzie łączna kwota zajęć komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna powoływania pogotowia przeciwpożarowego w zakładach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak długo pacjent może przebywać na szpitalnym oddziale ratunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy dokonać potrąceń komorniczych pracownikowi, który ma zawarte dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozwiązanie rezerwy na wykonanie remontów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinien brzmieć zapis w regulaminie pracy dotyczący pory nocnej w przypadku kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wycenić udzieloną pożyczkę na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować naliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy zaewidencjonować w PKPiR zakup niszczarki dokonany w ostatnim dniu roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zorganizować pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W którym momencie należy ująć w kosztach podatkowych uzyskane bonusy, dotyczące wcześniejszych zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy budowa budynku garażowego otwartego z 11 stanowiskami wymaga podpisu projektanta sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy budynek, który nie jest zdatny do użytku może być amortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla uproszczenia ewidencji możemy w momencie zakupu "wraków" ich wartość zaliczać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy dodatki mieszkaniowe podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dopłaty na pokrycie strat spółki podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do wynagrodzenia pracownika należy doliczyć koszt karnetu na siłownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy główna księgowa może zastąpić specjalistę ds. płac, który bezpośrednio jej podlega?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy koszt usługi związanej z usuwaniem odpadów wlicza się w koszty inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy mamy prawo odliczyć VAT od zakupów finansowanych ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odprawa rentowa powinna być naliczana z podstawy ostatniego miesiąca kiedy pracownik świadczył pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik powinien sporządzić korekty miesięcznych deklaracji VAT-7 za cały okres dzierżawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy umorzenie kredytu zmarłego syna stanowi przychód podatkowy dla ojca będącego poręczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie szkoleń podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy uzasadnienie do uchwały rady gminy o uchwaleniu mpzp musi podpisać przewodniczący rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wójt jest uprawniony do wydania zaświadczenia o zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wspólnik może wycofać nieruchomość ze spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione w czasie opodatkowania kartą podatkową można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłaty zapomóg bezzwrotnych z ZFŚS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka kwota powinna stanowić podstawę opodatkowania dla transakcji barterowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel by móc objąć stanowisko dyrektora zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstają w przypadku wnoszenia aportu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT przekazanie nagrody zwycięzcy konkursu - osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak należy opodatkować archeologiczne prace sondażowe na Ukrainie, świadczone na rzecz odbiorcy polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie reklamy w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Białek Tadeusz | Aktualne

Jak należy sporządzić sprawozdanie o stanie mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak obniżyć podatek dochodowy w przypadku zawarcia z rolnikiem umowy na prowadzenie tuczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinien postąpić właściciel nieruchomości w sytuacji, gdy sąsiad bezumownie korzysta z jego działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować koszty uboczne w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować na włoskiego kontrahenta koszty reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w zeznaniu PIT-39 sprzedaż części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wspólnota mieszkaniowa powinna udokumentować sprzedaż głowic termostatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak zaksięgować umowę zamiany składników majątku trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć otrzymane faktury oraz opłaty pobrane przez bank z rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Wg jakiej stawki należy opodatkować należności licencyjne wypłacane na rzecz podmiotu z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej klasyfikacji budżetowej należy ująć zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jakie kwocie ująć w kosztach podatkowych wynagrodzenia pracowników, jeśli pracodawca zalega ze składkami ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy przenieść koszty imprezy demonstrującej nowy produkt na zagraniczny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ująć w bilansie zakup obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne